Dutch Bible Belt Network

Nieuws

Netwerkdag zaterdag 18 november 2023: Genderkloof in de Biblebelt

Emancipatie onder refovrouwen in een mannenbolwerk

De jaarlijkse bijeenkomst van het Dutch Bible Belt Network – wordt gehouden op zaterdag 18 november 2023 in het gebouw van Driestar educatief, Burgemeester Jamessingel 2, Gouda.

Hieronder vindt u het programma en de informatie over deelname en aanmelding.
Download hier de volledige uitnodiging met een toelichting op het dagthema (PDF).

Aanmelding en kosten

Aanmelding en kosten U kunt zich tot 11 november 2023 aanmelden voor deze netwerkbijeenkomst door een mail te sturen naar info@dbbn.nl. Vermeld daarin alstublieft uw naam en (indien van toepassing) het instituut waaraan u verbonden bent. De entree (inclusief lunch) bedraagt €30,00 (studenten €15,00), en dient vooraf te worden overgemaakt op rekening NL47 INGB 0007 1653 40 t.n.v. Dutch Bible Belt Network te Apeldoorn.